NIEUWS OVER HANK THE KNIFE AND THE JETS!!!

contact

Inhoud: Jaar 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hank The Knife jarig

Persbericht
Bravo Magazine 1970
Alan jarig
Son of the Hangin' Tree
Website wissel
Download &Streaming
Luxor Live Video's
Fotoserie Luxor Live...
Nieuw profiel...

ALLEMAAL DE BESTE WENSEN!

 

AGENDA OPTREDENS

"Legends of Rock Tribute Tour", 25-11-2017


 

 

 

boven

30 MEI: HANK THE KNIFE JARIG


GEFELICITEERD GUITAR KING!
Presidenten worden gekozen, dat daarbij wel eens mis gekozen wordt is weliswaar zonde, maar hier niet van belang.  Koningen worden geboren, en blijven die rol vervullen tot aan eigen moment van afzwaaien, of misschien eerder wanneer de bekwaamheid in het gedrang komt? In rock ‘n’ roll is dat laatste niet aan de orde, bekwaamheid mag al rockende wel eens halfstok te hangen. We kennen zo’n koning op de zes snarige basgitaar. En weet je… mocht je er niet aan gedacht hebben, hang dan als de sodemieter alsnog de vlag uit, want het is eigenlijk vandaag KONINGSDAG. Hank The Knife verjaart, zonder ingrijpende gevolgen. Je geeft hem zijn leeftijd niet en hij gedraagt zich er ook niet naar. Kan het nog mooier?! Dát is rock ‘n’ roll. Natuurlijk draaien we allemaal vandaag “Guitar King” even, ook vanavond in Vintage
Years tijdens de derde jaren zeventig special van 20 tot 22u op www.valleiradio.nl, en wensen hem nog zoveel rock ‘n’ roll te gaan.
Nog even terug naar die koningsdag en hoe goed een man als The Knife daadwerkelijk is, wat zijn star voorkomen vanachter de zonnebril niet direct prijsgeeft. Wanneer Willem Alexander online foto’s rond laat gaan met ‘Guitar King’ erboven, glimlacht hij wie die titel toekomt en gaat niet eens tot gerechtelijke vervolging over. Hoe nobel is blauw bloed, en hoe rock ‘n’ roll een blauwe toestand. Hank weet beiden vorm te geven. En wij wensen onze Guitar King een fantastische verjaardag toe. Hank, gefeliciteerd, próóst en nog vele eeuwen. We houden eraan vast dat we toch niet prijsgeven hoeveel jaar je al meegaat. En hij maakt, nog altijd omringd door The Jets én als solist, het nog altijd waar.  “He makes you dance and he makes you sing, come on let’s go for The Guitar King!”

Presidents are chosen to choose a mistake, although it is not true, but it is a matter of sin. Kings are born, and continue to fulfill that role until their own moment of depression, or perhaps earlier when the ability is compromised? In rock 'n' roll, the latter is not up to date, ability to rock may be a half-stick. We know such a king on the six string bass guitar. And you know ... if you did not think so, then quickly hang out the flag, because it's actually KINGDAY. Hank The Knife his Birthday, without major consequences. You do not give him his age and he does not behave either. Can it be even more beautiful ?! That's rock'n'roll. Of course, we all turn "Guitar King" today, even tonight in Vintage Years during the third seventies special from 20:00 to 22:00 on www.valleiradio.nl, and wish him to rock as much as possible. Just back to that king's day and how well a man like The Knife really is, what's his star's appearance from behind the sunglasses does not immediately pay off. When Willem Alexander sends online pictures with 'Guitar King' above, he smiles who is the title and does not even go to court prosecution. How noble is blue blood, and how rock 'n' roll a blue
state. Hank knows both to shape. And we wish our Guitar King a great birthday. Congratulations, congratulations, cheers and many centuries. We are confident that we will not disclose how many years you already go. And he still loves it, still surrounded by The Jets and as a soloist. "He makes you dance and he makes you sing, come on let's go for The Guitar King!"


lijn

 

boven

20 MEI: PERSBERICHT


Eind vorig jaar zijn wij een samenwerking aangegaan met een nieuw management, die van mening is dat een original als Hank the Knife & The Jets ook op de grotere podia te bewonderen moet zijn.
Omdat het veel tijd kost om alles rondom de band te professionaliseren, alle boekers, programmeurs, etc. te laten weten, dat we er nog steeds zijn, is het een tijd stil geweest rondom Hank the Knife & The Jets. De band is uitgebreid met 2 geweldige zangeressen, er staan nieuwe live singles van 'Guitar King' en 'Stan The Gunman' en videoclips op iTunes, Spotify en YouTube…
Nu alle randvoorwaarden optimaal zijn, begint de molen te draaien en komen er weer optredens in zicht. Houd dus de agenda in de gaten en dan zien wij jullie allemaal graag weer voor ons podium!! .

Aldus het persbericht.

At the end of last year we have partnered with a new management who believes that an original like
Hank the Knife & The Jets should also be admired on the larger stages.
Because it takes a lot of time to professionalize everything around the band, let all bookers,
programmers, etc. know that we're still there, it's been time around Hank the Knife & The Jets.
The band has been expanded with 2 great singers, there are new live singles from
'Guitar King' and 'Stan The Gunman' and video clips on iTunes, Spotify and YouTube ...
Now that all conditions are optimal, the mill starts turning and appearing in sight again.
      So keep an eye on the agenda and we will gladly see you !!

lijn

 

boven

13 MAART : BRAVO MAGAZINE 1970


Klik voor tekst / Click for text

lijn

 

boven

13 MAART : ALAN MACFARLANE WAS JARIG


We hebben het over de vandaag jarige Alan Macfarlane. Hij drumde in meer dan dertig bands, waaronder bekende  namen als The Moans (met o.a. Herman Brood), later Moan, Long Tall Ernie & The Shakers en vandaag de dag gelukkig nog altijd Hank The Knife & The Jets. Alsmede zijn enkele jaren terug zelf opgerichte Mac's Rhythm And Blues Band. Rock 'n' Roll drummers worden niet gauw oud. Althans wel in jaren, maar niet in doen en laten, een groot voorrecht.  Gefeliciteerd Alan, laat ze goed smaken en nog heel veel jaren.

We are talking today about the old Alan Macfarlane. He played drums in more than thirty bands, including well-known names as The Moans (with, among others Herman Brood), later Moan, Long Tall Ernie & The Shakers  and today fortunately still Hank The Knife & The Jets. As well, some years ago established itself
Macs Rhythm And Blues Band.
Rock 'n' Roll drummers are'nt soon get old. At least it in years, but not doings, a great privilege. Congratulations Alan, let them taste good and still a lot of years.


lijn

 

boven

24 FEBRUARI : INTERESSANTE WEBSITE

"SON OF THE HANGIN'TREE"


Website World Wide Chat

Interessante website met bovenin de balk allerlei keuzes en nieuwtjes...
Interesting website with the menu in top...

lijn

 

boven

23 FEBRUARI : WEBSITE WISSELING

AANKONDIGING / NEWS

Het AB Boekingskantoor "Artists&Bands" heeft de site HANKTHEKNIFEANDTHEJETS.NL
overgenomen en doorgelinkt naar HANKTHEKNIFE.NL
Bedoeling is, dat de oude site als archief gaat dienen en niet meer bijgehouden wordt.
Verkoop webshop staat voorlopig nog steeds op de oude site.
Het nieuws over de band wordt op deze site wel bijgehouden. Dit als reeds bestaand
onderdeel van de Long Tall Ernie site...

The AB Bookingoffice "Artists&Bands" did take over the site HANKTHEKNIFEANDTHEJETS.NL
and linked it to HANKTHEKNIFE.NL
The old site will be an archive and won't updated anymore.
Sales Webshop for as long as it will be on the old site.
News about the band will be updated on the site. this as an already existing part
of the Long Tall Ernie site...

lijn

 

boven

23 FEBRUARI :  DOWNLOAD THE VIDEO'S...

"DE LUXOR LIVE VIDEO'S: 2016-12-21"


lijn

 

boven

1 JANUARI : PRACHTIG OPTREDEN IN "LUXOR LIVE, ARNHEM, 21 DECEMBER 2016 ...

"DE LUXOR LIVE VIDEO'S: 2016-12-21"

"GUITAR KING"

"STAN THE GUNMAN"

lijn

 

boven

1 JANUARI : PRACHTIG OPTREDEN IN "LUXOR LIVE, ARNHEM, 21 DECEMBER 2016 ...

FACEBOOK

HANKTHEKNIFE.NL

lijn

 

boven

1 JANUARI : HANK THE KNIFE BEGINT 2017 MET EEN PRACHTIG NIEUW PROFIEL!

En we beginnen het nieuwe jaar goed met een mooie profielfoto van Hank The Knife

lijn

 

boven

1 JANUARI : IEDEREEN EN ALLE FANS DE BESTE WENSEN VOOR 2017...

Daar brengen we op de nieuwjaarsdag, vandaag graag een toost op uit: een geweldig nieuwjaar voor iedereen in de beste gezondheid, in goede doen, omringd door zorgeloze humor en veel (jawel... rock 'n' roll) muziek! We beginnen fit aan een jaar, dat gezien de ontwikkelingen fantastisch worden gaat....

lijn

boven

T-Shirts Verkoop

t-shirt
Er zijn weer t-shirts op voorraad: Zwart, logo grootop de voorzijde, op linkermouw klein logosponsor www.bij-da.nl Bijde optredens 15 euro per stuk, per post 19 euro. Wil je per post bestellen? Gebruik bestelformulier, of stuur ons een mailtje met je naam, adres en telefoonnummer, gewenste maat en aantal. Wacht op antwoord over betalen, en dan komt het helemaal goed.

Op de foto: Ron The Roadie in het nieuwe T-Shirt.

 
 
Copyright HTK & TJ / Webmaster: Freetimeweb